Vše o nákupu

1) Všeobecná ustanovení

Kupující zasláním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží, vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné a obě s nimi souhlasí. Objednávka je potvrzením kupní smlouvy, která vzniká v době převzetí objednaného zboží kupujícím. Místem doručení je adresa doručení, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Vyplněním objednávkového formuláře, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.


2) Objednání zboží a služeb

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku nebo e-mailem. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky, je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. U některých druhů zboží, jejichž cena je vyšší než 20.000,-Kč ( případně při náročnější přípravě zboží), si dodavatel vyhrazuje právo změnit dodavatelské a platební podmínky, případně si vyžádat zálohu. Současně však o této změně je objednatel okamžitě informován, přičemž může objednávku bez udání důvodu zrušit. Minimální cena objednávky zboží dopravovaného poštou - dobírkou je 500,-Kč včetně poštovného.


3) Balné a poštovné, přepravné

Platební podmínky a způsob dodání si můžete vybrat před odesláním objednávky. Při objednávce nad 1.000,-Kč je poštovné, přepravné a balné zdarma.


4) Dodací lhůta

Dodací lhůta je 3-10 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.


5) Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme s Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit naší firmě. Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.


6) Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Pro zákazníky podléhající obchodnímu zákoníku (t.j. podnikatelé a firmy) platí stejné podmínky a vrácení a reklamace zboží se pak řídí obchodními vztahy podle obchodního zákoníku.

Zákony a předpisy:

- zákon č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání

- zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.5. 2011.